Lid worden

Lid worden
Via de knop "Lid worden?" rechtsboven in het scherm kunt u zich als lid aanmelden.

Tarieven
Alle tarieven, waaronder contributie, competitie en overige tarieven vindt u onder het kopje "Tarieven".
Deze contributiebedragen zijn exclusief tennislessen.

Tennisles
Om tennisles te mogen volgen, moet u lid zijn van onze vereniging.
Tennislessen staan los van het lidmaatschap bij de tennisvereniging.
Informatie over tennislessen vindt u onder het kopje "Tennisles".

Contributie

Op 1 april van het nieuwe kalenderjaar dient de volledige contributie voldaan te zijn
en wordt er bij opzegging vóór 1 juli een halfjaar contributie gerestitueerd.

Ruim 90% van de leden laat de contributie innen via een automatische incasso,
indien u dit makkelijker vindt kunt u dit melden bij de penningmeester.
Vooraf wordt u altijd geïnformeerd over de datum wanneer de gelden worden geint.

Studerend seniorlid (gewijzigd per 1 januari 2021!)
Je bent studerend seniorlid, als je volledig dagonderwijs volgt ouder bent dan 17 jaar of jonger dan 26 jaar.
Een kopie van OV jaarkaart of bewijs van inschrijving bij onderwijsinstelling bijvoegen en/of verstrekken aan de ledenadministratie.

Als studerend seniorlid ben je vrijgesteld voor het draaien van kantinediensten.

Opzegging Lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 31-december.
Gebeurt dit in het nieuwe kalenderjaar dan worden hiervoor € 17,50 kosten in rekening gebracht.
Mocht u dus onverhoopt u lidmaatschap willen opzeggen, breng ons dan tijdig op de hoogte via e-mail: [email protected].

Afkopen kantinedienst
Ieder seniorlid is verplicht volgens het Verenigings Bijdrage Systeem (VBS) zijn/haar steentje bij te dragen aan het takenpakket.
Als u de voorkeur geeft aan het afkopen van uw verplichtingen, zijn de kosten hiervan per abonnement in het lijstje aangegeven.