Introduceren

Leden van T.V. de Ooievaars kunnen niet-leden het gehele jaar door introduceren.
Met uitzondering van de momenten dat er een evenement, toernooi en/of competitie plaatsvindt.

Een introducé hoort op de baan begeleid te worden door een lid van T.V. de Ooievaars en
heeft op dat moment dezelfde rechten en plichten als het lid van T.V. de Ooievaars.

Maximaal 3 introducées per keer per lid
Wanneer je iemand wilt introduceren die geen lid is bij ons kan dat via het aanmeldformulier.
Per baan mogen 4 personen tennissen, elk lid van T.V. de Ooievaars kan maximaal 3 introducées uitnodigen.

De kosten voor een introducé zijn
€ 2,00 per persoon voor 1,5 uur : Junioren (tot en met 17 jaar)
€ 5,00 per persoon voor 1,5 uur : Senioren (18 jaar en ouder)

Betaling
Het verschuldigde bedrag dient voor het tennissen te worden voldaan.
Dit kan overgemaakt worden op rekening NL32 RABO 0118 9019 82 t.n.v. T.V. de Ooievaars onder vermelding van Introducee + Eigen naam.
Indien de katine officieel geopend is, kan aan de bar het verschuldigde bedrag worden betaald per pin.

Aanmeldformulier "Introduceren"