Introductie info

Welkom bij TV de Ooievaars

De Schiethoek

Kurenpolderweg 19

4273 LA Hank

Tel.: 0162-40 31 77

 

INHOUDSOPGAVE
: Inhoudsopgave

: Voorwoord

: Bestuur en overige functies
  Toegang tot het tennispark 

: Informatie over de vereniging 

: Activiteiten van de vereniging 

: Taken en bevoegdheden van de verenigings-competitieleider 

: Training

: Introducés
  Gebruik van de kantine
  Kantinebeheer

: Kantinedienst
  Gebruik aan de bar
  Sleutelbeheer 

: Ander gebruik kantine en banen

: Verenigingsstructuur 

: Clubblad en Statuten

: Algemene Ledenvergadering

: De leden

: Aanmelden van het lidmaatschap
  Contributieregeling

: Adreswijziging
  Pasjes
  Opzegging van het lidmaatschap

: Huishoudelijk reglement

: Baanreserveringsreglement 

: Reglement VBS 

 :Informatie inzake contactgegevens, contributies,

: nood telefoonnummers.

VOORWOORD

Beste sportievelingen,

Het doel van dit introductieboekje is nieuwe leden te verwelkomen en ze op een duidelijke manier een overzicht te geven van alles wat er reilt en zeilt binnen onze vereniging.  Voor bestaande leden is het als naslagwerk te gebruiken.De meest belangrijke zaken van de tennisvereniging treft u hierin aan. Naast het introductieboekje heeft onze vereniging ook verschillende Social mediakanalen en een website. Wij zijn te vinden op Facebook en Instagram. Op deze kanalen zal de meest actuele informatie met u gedeeld worden. 

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur

 

Bestuur

Het bestuur van TV de Ooievaars kent een

Voorzitter:  Stanley Hartman                            [email protected]                                                      Telefoon:06-11495187

 

Vice-voorzitter: Anton de Witt  [email protected]otmail.com                               Telefoon:06-54990694

 

Penningmeester:  Yvonne de Sitter [email protected]                                 Telefoon:06-53486906

 

Secretaris: Laura Gremmen                                                                                                  [email protected]                                    Telefoon:06-50643907

 

Onderhoud en Gebouwen:  Frank van Putten                                                                E-mail: [email protected]                                   Telefoon:06-51455590

 

Website en ledenadministratie: Eddie Heijmans                                                                      E-mail: [email protected]                   Telefoon: :06-53812419

 

Projecten begeleiding:  Anouk van de Sanden                                                           E-mail:[email protected]                         Telefoon:  06-13511083

 

OVERIGE FUNCTIES
Onze vereniging is een voorstander om te werken op projectbasis, hierdoor zit je als vrijwilliger niet vast aan een commissie. Onderstaande overige functies zijn door diverse vrijwilligers ingevuld. Denk hierbij aan jeugdcommissie en toernooicommissie. Deze commissies willen wij op projectbasis laten invullen. Mocht je interesse hebben om dit op projectbasis te willen bekleden 

 

50+ activiteiten

Coen Hartman [email protected]nl 06-11332338

Competitieleider Danny van Os  

Kantinecommissie Loek Engelhart Ingrid Zijlstra Ton van Helvoort

Kasbeheerder Ton van Helvoort

Tennisschool Rene Lindenbergh

Trainer: Rene Lindenbergh

Sponsoring/PR commissie Anton de Wit Stanley Hartman

Niek van Abeelen

Onderhoudscoördinator Frans van de Westen

Jeugd coördinator  Vakant

Projectbasis

 

AANMELDEN VAN HET LIDMAATSCHAP

Aanmelding dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Het inschrijfformulier is te downloaden via de website. www.tennisverenigingdeooievaars.nl of aan te vragen bij onze ledenadministratie.Eddie Heijmans [email protected] 06-53812419

 

CONTRIBUTIEREGELING

Bij TV de Ooievaars kunt u kiezen uit diverse lidmaatschappen. Hieronder kunt u lezen welke dat zijn met de bijbehorende contributies.

Senior lidmaatschap (vanaf 18 jaar)

€ 120,00

Per jaar

Studerend senior lidmaatschap

€ 70,00

Per jaar

Junior lidmaatschap

€ 45,00

Per jaar

Bij nieuwe junior aanmeldingen worden de eerste 3 lessen bij tennisschool Bas-Ta door de Ooievaars vergoed en de overige lessen voor 20% )

Winter lidmaatschap 1 oktober t/m 31 maart

€ 70,00

Per jaar

Zomerabonnement 1 april t/m 30 september

€ 75,00

Per jaar

Afkopen kantinedienst winter / zomerlid

€ 37,50

Per jaar

Afkopen kantinedienst seniorlid

€ 75,00

Per jaar

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 31-december.
Gebeurt dit in het nieuwe kalenderjaar dan worden hiervoor € 17,50 kosten in rekening gebracht. Mocht u dus onverhoopt u lidmaatschap willen opzeggen, breng ons dan tijdig op de hoogte.

Op 1 april van het nieuwe kalenderjaar dient de volledige contributie voldaan te zijn en wordt er bij opzegging vóór 1 juli een halfjaar contributie gerestitueerd.

 

Wat wordt er van jou als lid verwacht

Als vereniging vinden wij het erg belangrijk dat je als lid je steentje bijdraagt.

Je hebt de keuze uit 1 van de volgende opties:

 • 3x Kantinedienst per jaar
 • Lid worden van de onderhoudscommissie
 • Bestuursfunctie
 • Onderdeel worden van een projectgroep (meer informatie hierover bij het bestuur)

Heeft u het idee om op een andere manier uw steentje bij te kunnen dragen? laat dit dan weten aan het bestuur. 

Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om via deze weg een bijdrage te kunnen leveren aan onze vereniging dan kunt in dit “afkopen” voor een eenmalig bedrag van €75,- per jaar 

TOEGANG TOT HET TENNISPARK

Het tennispark is alleen toegankelijk voor leden van onze vereniging.
Het park is afgesloten d.m.v een hek en toegankelijk met een zg. druppel. 

Met deze druppel kunt u het hek en de kantine openmaken,dus men hoeft geen sleutel meer op te halen bij een van de sleuteladressen. Deze druppel is te verkrijgen bij Eddie Heijmans. Telefoon 06-53812419. Voor deze druppel betaalt u € 10,- borg. Deze druppel heeft een uniek nummer en wordt gekoppeld aan uw naam. Indien u uw lidmaatschap beëindigt wordt uw druppel gedeactiveerd. Na inlevering krijgt u de borg weer terug. Bij diefstal, verlies of geen inlevering vindt geen restitutie plaats.                                                                                 

Hoe werkt het systeem? 

 • Met uw druppel opent u het hek van het park. 
 • Hiermee kunt u ook de 1e enkele deur aan de zijkant van de kantine openen.
 • Als u deze deur sluit valt hij automatisch op slot.
 • Van binnenuit kunt u altijd de deur openen, dus ook zonder druppel.
 • De laatste die het park verlaat sluit het hek van het park.

Informatie over de vereniging

Tennisvereniging “De Ooievaars” is opgericht op 20 februari 1975

Het tenniscomplex is gelegen op sportpark de Schiethoek te Hank

Activiteiten van de vereniging

Jaarlijks worden diverse evenementen georganiseerd bij TV de Ooievaars. U wordt hiervan op de hoogte gebracht via email. Hierbij moet u aan o.a. de volgende activiteiten worden gedacht:

 

 • Competitie van de KNLTB
 • Herfstmixtoernooi
 • Herendubbeltoernooi
 • Damesdubbeltoernooi
 • Het Bavaria Open Toernooi
 • Het Ayinger open voorjaarstoernooi 
 • Dubble Dutch 35+ toernooi 

Naast de bovengenoemde activiteiten is er standaard de husselavond en wel op iedere donderdagavond. Dit is bij uitstek de gelegenheid, zeker voor nieuwe leden, om elkaar beter te leren kennen.

De husselavond houdt het volgende in:

 • Alleen van toepassing op senior-  zomer en winterleden;
 • Er worden de gehele avond dubbelpartijen gespeeld op de vier banen; 
 • Per half uur worden de aanwezigen d.m.v. kaartjes door elkaar gehusseld; (dit husselen gebeurt blind)
 • Zo krijgt ieder lid de gelegenheid, ongeacht de speelsterkte, te spelen
 • De husselavonden beginnen om 19.30 uur.
 • Husselen vindt uiteraard uitsluitend plaats bij voldoende aanwezigheid van leden. Voor vrij tennissen kunt u uiteraard altijd een van de overige leden van de vereniging benaderen. 

 

TRAININGEN

De tennislessen op onze vereniging worden verzorgd door:

Tennisschool Lindenbergh

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

 

INTRODUCÉS

Introducetarief: €5,-

Over het algemeen genomen geldt dat een introducé iemand is die wil weten of hij of zij door wil gaan in de tennissport. Wij gaan ervan uit dat dit per introducé eenmalig is. De introducé wordt daarna wel of geen lid. Het is niet de bedoeling dat voor een laag introducétarief onbeperkt gespeeld kan worden.

GEBRUIK VAN DE KANTINE

Indien er wordt getennist en er is geen kantinedienst dan zijn consumpties te verkrijgen uit de frisdrankautomaat in de hal.

KANTINEDIENST

Heeft u ervoor gekozen om 3x per jaar bardienst te draaien dan ontvangt u van de kantinecommissie 2 weken van tevoren een mail met daarin een herinnering en instructies voor het draaien van de bardienst.

STATUTEN GEDEPONEERD IN 2006 

De statuten kunnen worden opgevraagd bij de secretaris en zijn voor iedereen toegankelijk. 

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

De algemene ledenvergadering vindt 1x per jaar plaats. U ontvangt hiervoor een uitnodiging per email. 

Het bondspasje
Nadat de contributie is voldaan kan het betreffende pasje
worden afgehaald bij de ledenadministrateur. Zonder bondspas is het niet mogelijk om banen te reserveren, open toernooien en competitie te spelen. Wanneer en hoe de jaarlijkse verspreiding van de bondspasjes plaatsvindt, wordt via de mail gecommuniceerd.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

In de kantine vindt u op het informatiebord het Huishoudelijk Reglement. Een aantal belangrijke punten uit het reglement treft u hieronder aan. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de baanexploitant en/of het bestuur. Het dragen van tennisschoeisel en tenniskleding is verplicht. Dit geldt ook voor niet-spelers die zich op de baan bevinden. De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs -, kas -, en technische commissie - vergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn. Tevens kan het Huishoudelijk Reglement worden opgevraagd bij de secretaris. 

BAANRESERVERINGS REGLEMENT

1 Gerechtigd tot spel en reserveren zijn alle senioren en
  juniorleden, die aan hun financiële verplichting jegens
  De Ooievaars hebben voldaan.

2 Op de tijd van uw reservering en spelen dient tenminste        1 van de spelers bij de baan aanwezig te zijn.  

3 De reservering geschiedt door het invoeren van de baan en tijd van uw keuze op het digitale afhangbord

4 Op tijden dat er georganiseerde activiteiten zijn op 1 of meerdere banen, kan er niet gereserveerd worden op de betreffende baan en tijd. Onder georganiseerde activiteiten worden alle door of namens het bestuur aangekondigde toernooien, competitiewedstrijden, evenementen, lessen, verhuur e.d. verstaan.
Aankondigingen kunnen geschieden via email, website en social media.

5 Door de leden kan op alle banen worden gereserveerd en op alle tijden, behalve op de in punt 4 omschreven tijden.

6 De gereserveerde speeltijd eindigt op de tijd zoals die aangegeven staat op het digitale reserveringsbord.

7 Wanneer een speler 5 minuten na de aanvang van de gereserveerde tijd nog niet aanwezig is, vervalt de reservering.

12 Bij alle geschillen die met betrekking tot het reserveren ontstaan beslist het bestuur, ook daar waar het punten betreft waar dit reglement niet in voorziet.

NOOD TELEFOONNUMMERS:

Alarmnummer Politie , Ambulance , Brandweer:  112

 

Politie geen spoed   :0900-88 44

Amphia ziekenhuis Oosterhout   :0162-48 80 00

Huisartsenpraktijk Hank   :0162-40 23 52

Gemeente Werkendam   :0183-50 72 00

Essent elektra   :0800-00 73

Gas   :0162- 48 12 00

Water   :076-57 27 710

Milieuklachten   :073-68 12 821

Stan de Bliek, inzake overlopend riool. (als lampje van de pomp brandt)   :06-10967430

Koos de Wit, inzake baanverlichting als de lampen stuk zijn   :0162-40 34 83

Ton de Korte, inzake de verwarming
in de kantine :0416-39 21 75

 

Meer informatie over T.V. de Ooievaars vindt u op:

http://www.tennisverenigingdeooievaars.nl 

Steun T.V. de Ooievaars en wordt lid van ‘Vrienden van de Ooievaars’  voor slechts € 25 per jaar

 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 53812419

De Schiethoek

Kurenpolderweg 19
4273 LA Hank